Bestuur

Het bestuur van Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de speelweek. De taken bestaan onder andere uit het opzetten van het programma, het organiseren van de Bonte Avond, aantrekken van sponsoren en het regelen van de logistiek rondom de speelweek. Een aantal bestuursleden zijn ook contactpersoon voor de aanspreekpunten van de verschillende speelweekgroepen. Het bestuur vergadert ongeveer één keer per maand.

Het bestuur van de Speelweek Nieuwerbrug heeft sinds eind 2017 een nieuwe samenstelling:

Bestuursleden:

 • Rick van Duijn
 • Patricia
 • Sylvia Kroone
 • Johan Slob
 • Marcel van Stek
 • Koen Veelenturf
 • Agnita van Veldhuzien
 • Marie-Thérèse Zwanenburg

Functies binnen het bestuur:

 • Voorzitter: Rick van Duijn
 • Secretariaat: Johan Slob & Agnita van Veldhuizen
 • Terrein: Johan Slob
 • Catering: Sylvia Kroone
 • Penningmeester: Marcel van Stek
 • Vrijwilligerscoördinatie: Rick van Duijn & Marie-Thérèse Zwanenburg

Terreinmeesters: Frank Boer, William Mourits en Jouke Perdijk
Crea-team: Patricia, Lianne Verhagen-Verkerk, Lesley Reijn en Wilma Snel
Website/Foto’s/Inschrijvingen: Koen Veelenturf

Wil jij ook een van onze vrijwilligers worden? Klik dan op deze link. Heb je een vraag aan het bestuur? Neem dan contact op via het contactformulier.