Programma 2017

Op deze pagina wordt de algemene informatie van het programma weergeven. Via onderstaande knoppen kunt u de gedetailleerde programma’s openen per speelweekgroep.

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Het programma is ook als PDF te downloaden.

Programma 2017 in PDF

Algemene Informatie

Waar en wanneer?

De Speelweek wordt gehouden op het terrein naast de Nieuwerbrugse IJsclub gelegen langs de Gravin Mariastraat in Nieuwerbrug. Dit jaar is dat van maandag 14 augustus 2017 tot en met vrijdag 18 augustus 2017. Het terrein van de speelweek heeft geen eigen parkeerplaats, daardoor is het bijna niet mogelijk om te parkeren in de buurt van het terrein. Gelieve zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen en anders de auto’s te parkeren op het parkeerterrein tussen de tennisbaan en de brandweer en op het parkeerterrein tussen de supermarkt en het Wierickehuis. Houd er rekening mee dat de straten goed toegankelijk moeten blijven voor hulpverlening!

U kunt op twee verschillende manieren het terrein van de speelweek bereiken. Via de Graaf Albrechtstraat bij het Wierickehuis en bij de Graaf Albrechtstraat aan de kant van de Korte Waarder. Het veld is gelegen aan de Gravin Mariastraat.

Het bestuur van de Speelweek is bereikbaar op het telefoonnummer op het polsbandje dat uw kind op maandagochtend omkrijgt. Daarnaast zijn er nog twee extra telefoonnummers waar het bestuur van de Speelweek in geval van nood op te bereiken is:
 Telefoonnummer
In geval van nood06-46537054
Rick van Duijn (bij geen gehoor)06-46163388
Sylvia Kroone (bij geen gehoor)06-25565759
Heeft u vragen voor het bestuur in het algemeen, gebruikt u dan onze contactpagina.
Het bestuur van Speelweek Nieuwerbrug bestaat uit:
 • Rick van Duijn (voorzitter)
 • Marcel van Stek (penningmeester)
 • Agnita van Veldhuizen (secretariaat)
 • Johan Slob (secretariaat/terreinmeester)
 • Marie-Therese Zwanenburg (vrijwilligerszaken)
 • Sylvia Kroone (catering)
 • Patricia (thematische- en creatieve vormgeving)
Het bestuur is (ook individueel) te bereiken via het contactformulier op de website. Het bestuur is te bereiken via het contactformulier van de website.
Het inschrijven van de kinderen gebeurde jarenlang op de basisschool in de weken voorafgaand aan de zomervakantie. Twee jaar geleden is het online inschrijven geïntroduceerd náást de reguliere inschrijving op school. Sinds vorig jaar is het alleen mogelijk om kinderen online in te schrijven. Reden daarvoor is om u de mogelijkheid te geven uw kind(eren) in te schrijven wanneer u tijd heeft en niet verplicht wordt om op een van de inschrijfdagen op school te komen. Houd voor de sluitingsdatum de website en de facebookpagina in de gaten.
Op maandag worden de slaapbriefjes voor donderdagnacht uitgedeeld (groepen 2, 3 en 4). U geeft hiermee aan dat u akkoord gaat dat uw kind blijft slapen in de hut. Het vriendelijke verzoek om het briefje uiterlijk woensdag weer aan uw kind mee te geven. De briefjes kunnen worden ingeleverd bij Rick van Duijn.
Het gebruik van mobiele telefoons door deelnemende kinderen is gedurende de programmering niet toegestaan.
De huttenbouw vindt elk jaar plaats op de woensdag. Een hele dag hutten bouwen samen met de leiding is voldoende om er een supergave hut van te maken. Spelen en 'slapen' in de hutten kan op donderdagavond vanaf ca. 21:30 uur, na afloop van de Bonte Avond.
Op vrijdag vindt traditioneel getrouw de huttenverbranding plaats. De brandstapel zal net als vorig jaar weer door de voorzitter ontstoken worden.
Tijdens de Speelweek voelen wij ons verantwoordelijk voor het plezier en de veiligheid van uw kinderen die aan de week meedoen. U kunt ons daarbij helpen. Wilt u ervoor zorgen dat de leiding van de groep waar uw kind onder valt te allen tijde op de hoogte is dat een kind gebracht wordt en wat even belangrijk is wanneer het kind opgehaald wordt. Zeker op de donderdagavond waar alles en iedereen gezellig door elkaar loopt is het zeer moeilijk voor de leiding om overzicht te houden. Dus als u vertrekt laat het even weten aan de betreffende leiding van de groep waar uw kind deel van uitmaakt.
Bij inschrijving heeft u een of meerdere telefoonnummer(s) opgegeven waarop u bereikbaar bent bij eventuele calamiteiten. Wij zullen dit nummer ook gebruiken als blijkt dat uw kind zich tijdens de week dusdanig gedraagt dat, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, het verwijderen voor de rest van de week van uw zoon/dochter de enige oplossing is. Dit is een beslissing die op bestuursniveau zal worden genomen. Wij willen de Speelweek voor ieder kind toegankelijk houden, tot het moment waaruit blijkt dat de beleving en de veiligheid van de andere kinderen in het gedrang komen. Wij zullen niet aarzelen om dit optimaal te waarborgen.
De kinderen die zich opgegeven hebben worden op basis van de schoolgroepen van het afgelopen jaar ingedeeld in de volgende speelweekgroepen:
 • Groep 1 was basisschool-groep 0-1-2
 • Groep 2 was basisschool-groep 3-4
 • Groep 3 was basisschool-groep 5-6
 • Groep 4 was basisschool-groep 7-8
Webmaster én fotograaf Koen Veelenturf zal er dit jaar weer voor zorgen dat er gedurende de week foto’s en video’s worden gemaakt en geüpload. Deze komen op de website. Op de website kunt u, naast de foto’s, ook terecht voor meer informatie over het programma, het bestuur, de vrijwilligers en natuurlijk onze sponsoren! Oók kunt u natuurlijk lid worden van onze Facebookpagina!

Bonte Avond: kom verkleed!

Zoek de cowboy- of indianenoutfits maar alvast op! Het zou fantastisch zijn als jullie allemaal verkleed in western-stijl aanschuiven bij de Western Village of New Bridge BBQ! Daarnaast steunt u ons ook door gezellig te komen eten tijdens de Bonte Avond. De opbrengsten hiervan zijn namelijk ook erg belangrijk voor de speelweek. Vanaf 17:30 uur kunt op donderdagavond terecht in ons openluchtrestaurant bij de tent. De consumptiebonnen zijn te koop bij de ingang van het terrein. Voor alle kinderen die meedoen aan de speelweek is er een consumptiekaart te krijgen bij de leiding. We verwachten dat iedereen tijdens de Bonte Avond op het terras even aanschuift en de kramen komt leegeten en -drinken. Om 19:30 uur zal het programma in de tent beginnen! Het bekijken van de hutten is alleen mogelijk vóór en ná de Bonte Avond.

Bereikbaarheid Speelweek

Gedurende de week kunnen er zich altijd bijzondere omstandigheden voordoen waardoor u uw kind op moet halen van de Speelweek. U kunt de Speelweek bereiken via het nummer op het polsbandje van uw kind.

Parkeren

Omdat het terrein van de Speelweek geen eigen parkeerplaats heeft is het bijna niet mogelijk om te parkeren in de buurt van het terrein. Gelieve zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen en anders de auto’s te parkeren op het parkeerterrein tussen de tennisbaan en de brandweer en op het parkeerterrein tussen de supermarkt en het Wierickehuis. Houd er rekening mee dat de straten goed toegankelijk moeten blijven voor de hulpverlening!

Medewerking omwonenden

Ieder jaar rekenen wij bijna als vanzelfsprekend op uw medewerking bij het afstaan van uw parkeerplaatsen en rust tijdens de 2 weken van de Speelweek. Wij zijn u hier erg dankbaar voor! De tent zal dit jaar worden opgebouwd op het (nieuwe) verhoogde trapveldje. Wij komen daarmee dichter bij de (nieuwbouw-)huizen te staan, waardoor wij op voorhand uw begrip vragen voor mogelijk wat meer geluidsoverlast.

Openingstijden Speelweekterrein

DagTijd
Zondag
Oecumenische Dienst
10:00 uur, aanvang 10:30 uur
MaandagSpeelweekgroep 1-2:
09:00 uur - 12:00 uur
14:00 uur - 16:00 uur

Speelweekgroep 3-4:
09:00 uur - 16:00 uur
DinsdagSpeelweekgroep 1-2:
09:00 uur - 12:00 uur
14:00 uur - 16:00 uur

Speelweekgroep 3-4:
09:00 uur - 16:00 uur
Woensdag09:00 uur - 12:00 uur
14:00 uur - 16:00 uur
Donderdag09:30 uur tot 15:00 uur
17:30 uur tot 21:30 uur (Openluchtrestaurant & Bonte Avond)
Vrijdag07:00 uur (ophalen kinderen speelweekgroep 2, 3 en 4)
16:00 uur tot 18:00 uur

Indeling van de leiding

Wat is een Speelweek zonder al die leuke en enthousiaste leiding? Wie is er leiding in welke groep…Ben jij ook zo benieuwd?

Elke groep heeft een aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en leiding, zoals het woord al zegt is dit het eerste aanspreekpunt voor de groep. Daarnaast heeft elke groep ook zijn eigen groepskleur. De leiding van groep 1 draagt gele polo’s, groep 2 heeft rode polo’s, groep 3 is te herkennen aan de (donker)blauwe polo’s en groep 4 komt het beste uit in de groene polo’s!

Speelweek GroepLeiding 2017
Groep 1Denise Quast (aanspreekpunt), Agnita van Veldhuizen, Cindy Hogendoorn, Laura van Elteren, Sanne hoogendoorn, Lesley Reijn, Evelien Anker, Susan van Elteren, Tjebbe Cnossen, Jits Cnossen, Joyce Vonk, Roxanne Boelen, Silvie Habben Jansen en Fabiënne Klaster.
Groep 2Daan van Bemmel (aanspreekpunt), Johan Slob, Rosan van Bemmel, Maron Habben Jansen, Nelleke Slob, Diana Verburg, Renate Anker, Lise van Selm, Senne Habben Jansen, Imar Oussoren, Romy Wijnen, Bram Quak, Emma de Wit, Martijn van Bemmel, Enzo Hermsen, Joost Mourits en Hugo Beijeman.
Groep 3Tijmen Habben Jansen (aanspreekpunt), Marie-Thérèse Zwanenburg, Mart van der Kleij, Yaron Buteijn, Roel Smith, Stephan Burns, Vincent Verweij, Daan van der Lelij, Ruben Nederend, Michelle van der Neut, Miranda Verburg, Roeland Slob, Jos Schonewille, Daan van Selm en Werner van Rossum.
Groep 4Robert van den Berg (aanspreekpunt), Sylvia Kroone, Rick van Duijn, Wilma Snel, Carla van Hoof, Martine van Wageningen, Claudi van der Brugge, Dirk de Koning, Petra van der Neut, Truus van der Lelij en Connie van Bemmel.